Všetko o certifikátoch bezpečnostných dverí

Dôležitým parametrom pri bezpečnostných dverách nie je počet istiacich bodov ale certifikácia do bezpečnostnej triedy dverí. Tá nám prezradí, čo všetko dané bezpečnostné dvere naozaj vydržia. Certifikáciu bezpečnostných dverí vykonávajú špecializované spoločnosti napr. LIGNOTESTING,CERTEST,TREZORTEST a pod. Certifikáty musia byť platné k danému dátumu výroby dverí, a musia byť uvedené v jazyku krajiny, kde sa bezpečnostné dvere predávajú. Všetky naše bezpečnostné dvere sú certifikované autorizovanými skúšobňami.

Čo má obsahovať certifikát bezpečnostných dverí:

 • Označenie certifikačného orgánu
 • Evidenčné číslo certifikátu
 • Označenie výrobcu
 • Uvedenie názvu výrobku a typ modelu
 • Uvedenie bezpečnostnej triedy (podľa STN EN 1627)
 • Dátum vydania a platnosť certifikátu
 • Podpis a pečiatka certifikačného orgánu

Triedy bezpečnostných dverí:

Bezpečnostné dvere sa certifikujú do 6 bezpečnostných tried – najnižšia bezpečnostná trieda je 1 a najsilnejšia 6. Piata a šiesta bezpečnostná trieda je určená na špeciálne účely ako je zabezpečenie bánk a podobne. Okrem bezpečnostnej triedy môžu byť dvere certifikované do triedy podľa NBÚ (Národný Bezpečnostný Úrad). Certifikát NBÚ je pre obyčajného smrteľníka nepotrebný a vyžaduje sa len pre účely zabezpečenia štátnych inštitúcii a pod.

KLASIFIKÁCIA PODĽA CERTEST KLASIFIKÁCIA PODĽA NBÚ POPIS
ST1 – bezpečnostná trieda I. - minimálna odolnosť proti vlámaniu Necertifikuje V tejto triede sa nevykonáva skúška ručným pokusom o vlámanie. Postačuje ak odoláva statickému a dynamickému zaťaženiu
ST2 – bezpečnostná trieda II. - základná odolnosť proti vlámaniu Dôverné Výrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie minimálne po dobu 3 minúty. Táto tzv. operačná doba predstavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj (skrutkovač, kliny, hasák, kliešte)
ST3 – bezpečnostná trieda III. - stredná odolnosť proti vlámaniu Tajné Výrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie minimálne po dobu 5 minút. Táto tzv. operačná doba predstavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj (skrutkovače, hasáky, kliny, kliešte, páčidlo)
ST4 – bezpečnostná trieda IV. - vysoká odolnosť proti vlámaniu Prísne tajné Výrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie po dobu 10 minút. Táto tzv. operačná doba predstavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj (skrutkovače, kliny, hasák, kliešte, páčilo, kladivo, sekera, sekáč, dláto, pilník, nožnice na plech, vŕtačka, vrtáky do 10 mm, svorníkové kliešte)

 

Pozor na to čo uvádza predajca či výrobca

Všetko čo tvrdí predajca / výrobca o bezpečnostných dverách musí mať podložené príslušnými certifikátmi ! Ak predajca tvrdí, že dvere sú aj protipožiarne, musí Vám vedieť preukázať certifikát protipožiarnej odolnosti, ak výrobca tvrdí, že dvere sú zvukotesné, taktiež Vám musí vedieť preukázať certifikát o zvukotesnosti dverí ...

Okrem certifikácie bezpečnostných dverí je dôležitá aby firma, ktorá sa venuje predaju a montáži bezpečnostných dverí vlastnila oprávnenie pre takúto činnosť, ktorá sa nazýva Licencia na prevádzkovanie technickej služby. Túto licenciu vydáva Krajské riaditeľstvo policajného zboru v danom regióne. Overenie pravosti licencie technickej služby môžete vykonať aj online na tejto adrese.

Ako vybrať certifikované dverné príslušenstvo

Tak ako dvere aj ostatné dverné príslušenstvo musí prejsť riadnou certifikáciou o bezpečnostnej triede poprípade o protipožiarnej odolnosti. Pri cylindrických vložkách a bezpečnostných kovaniach poznáme 4 bezpečnostné triedy, kde I. bezpečnostná trieda je najnižšia a IV. najvyššia.

Ak máte bezpečnostné dvere certifikované v 3. bezpečnostnej triede vždy vyberajte bezpečnostnú vložku a kovanie certifikované minimálne v 3. bezpečnostnej triede prípadne vyššie. Držte sa príslovia „Reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok.“

Dobré rady na záver

 • Vždy žiadajte od predajcu certifikáty bezpečnostných dverí a taktiež oprávnenie na montáž bezpečnostných dverí (Licenciu technickej služby)
 • Vyberajte si bezpečnostné dvere certifikované minimálne v 3. bezpečnostnej triede
 • Myslite aj na protipožiarnu ochranu – pýtajte si bezpečnostné dvere, ktoré vlastnia aj protipožiarny certifikát (min. 30 min.)
 • Dvere by mali byť okrem bezpečnosti aj odhlučnené (odporúčame min. 36dB)
 • Pýtajte sa na konštrukciu dverí a postup montáže zárubní (ak Vám povedia, že Vám zárubňu vyplnia len PUR penou môžete si byť istý, že nejde o bezpečnostné dvere) – prečo je dôležité bezpečnostné zárubne vyplniť betónom a nie PUR penou sa dozviete v nasledujúcom článku.
 • Pýtajte sa predajcu na možnosti záručného a pozáručného servisu

 

Naši partneri