Protipožiarny uzáver

Protipožiarny uzáver slúži na fyzické oddelenie dvoch požiarnych úsekov. Presnú požiadavky na protipožiarny uzáver (protipožiarne dvere) definuje architekt v projekte.

Protipožiarne dvere musia spĺňať prísne kritéria na ohňovzdornosť a dymotesnosť.
V rámci klasifikácie sa protipožiarne dvere delia:

  • EI  - Dvere brániace šíreniu požiaru [v minulosti PB]
    Nakoľko je toto kritérium na protipožiarne dvere prísnejšie ako EW, dvere, ktoré spĺňajú kritérium EI, spĺňajú aj kritérium EW.
  • EW - Dvere obmedzujúce šírenie požiaru [v minulosti PO]
  • S – Dymotesné dvere [v minulosti K]
  • C – Dvere so samozatváracím mechanizmom alebo s odblokovacím mechanizmom [v minulosti S]

Podľa dĺžky ohňovzdornosti dverí, dvere rozdeľujeme:

  • Protipožiarna odolnosť 15 minút (EI15)
  • Protipožiarna odolnosť 30 minút (EI30)
  • Protipožiarna odolnosť 60 minút (EI60)
  • Protipožiarna odolnosť 120 minút (EI120)

Kedy rozmýšľať nad protipožiarnou úpravou dverí ?

Ak uvažujete nad výmenou vchodových dverí do bytu, určite pouvažujte aj nad protipožiarnou úpravou dverí. Podľa novej vyhlášky sa už do novo postavených bytových domov musia používať na zabezpečenie vstupu do bytu protipožiarne dvere. Taktiež ak chcete oddeliť kotolňu resp. miestnosť, kde je zvýšené riziko vzniku požiaru, je nutné použiť dvere s protipožiarnou úpravou.

Všetky naše bezpečnostné dvere sú už v základe konštruované ako protipožiarne a to minimálne na 30minút. Okrem protipožiarnej odolnosti sú všetky typy našich dverí zateplené a odhlučnené až do 43dB.  

Slovenské Bezpečnostné-protipožiarne dvere Fornox AK230/3 sú certifikované v 3. bezpečnostnej triede podľa EN 1627 – RC3 a ...
Slovenské Bezpečnostné dvere Fornox AK200/3 sú certifikované v 3. bezpečnostnej triede podľa EN 1627 – RC3. Bezpečnostné dvere...
Slovenské Bezpečnostné-protipožiarne dvere Fornox AK230/2 sú certifikované v 2. bezpečnostnej triede podľa EN 1627 – RC2 a ...
Slovenské Bezpečnostné dvere Fornox AK100/3 PLUS sú certifikované v 3. bezpečnostnej triede podľa EN 1627 – RC3 a ...
Slovenské Bezpečnostné dvere Fornox AK100/3 sú certifikované v 3. bezpečnostnej triede podľa EN 1627 – RC3 a taktiež...
Slovenské bezpečnostné dvere Fornox AK100/2 PLUS sú certifikované v II. bezpečnostnej triede podľa EN 1627. Bezpečnostné...
Slovenské bezpečnostné dvere Fornox AK100/2 sú certifikované v II. bezpečnostnej triede podľa EN 1627. Bezpečnostné dvere AK100/2 sú...
Bezpečnostné dvere Fornox VS sú určené pre základné zabezpečenie domov a bytov. Konštrukcia dverí je tvorená 2 oceľovými platňami...
Exteriérové vchodové bezpečnostné dvere Fornox RD200/3 sú 17-bodové bezpečnostné dvere oceľovej konštrukcie, ktorá je tvorená 2 oceľovými...

Naši partneri