Pravé vs falošné bezpečnostné dvere

Pri výbere bezpečnostných dverí natrafíte na niekoľko desiatok predajcov zaručené „bezpečnostných dverí“ . Prvým znakom falošných bezpečnostných dverí je ich cena. Falošné bezpečnostné dvere pochádzajúce od neznámych výrobcov prevažne z Číny alebo Poľska stoja zhruba okolo 500 eur. Pri takejto relatívne nízkej cene nie je reálne aby zákazník dostal certifikované bezpečnostné dvere ktoré by obsahovali bezpečnostné prvky ktoré obsahovať majú. Najbežnejšia výplň „akože bezpečnostných dvier“ z Poľska alebo Číny je takzvaná voština – ide o papierovú vložku poskladanú do medového plátu (rovnaká výplň sa tiež používa pri interiérových dverách). Naše bezpečnostné dvere Fornox obsahujú 2 oceľové platne, oceľový rám a oceľové výstuhy po celom obvode dverí, práve tým sa zásadne líšia od falošných bezpečnostných dverí. Cena takýchto pravých bezpečnostných dverí sa pohybuje niekde v cenovej hladine 1 200€ a vyššie.

Ďalší indikátor, že nejde o pravé bezpečnostné dvere ale o falošné bezpečnostné dvere je, že takéto falošné bezpečnostné dvere nevlastnia certifikát. Pri kúpe akýchkoľvek bezpečnostných dverí je nutné si pýtať certifikát zhody vydaný autorizovanou skúšobňou. Takýto certifikát musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: označenie certifikačného orgánu, evidenčné číslo certifikátu, označenie výrobcu, názov výrobku a jeho stručnú charakteristiku, uvedenie bezpečnostnej triedy podľa normy EN 1627, pečiatka a podpis certifikačného orgánu, platnosť vydania a platnosť dokumentu. Ak nejaký z týchto údajov na certifikáte zhody chýba, môže ísť o falzifikát !  POZOR  - nenechajte sa nachytať na cudzojazyčné certifikáty, ktoré môžu hovoriť o úplne inom výrobku. Seriózny predajca Vám certifikát zhody poskytne v slovenskom alebo českom jazyku.

Ďalším neklamným znakom že dvere sa len tvária ako bezpečnostné sú rôzne nekalé praktiky predajcov kde takéto dvere schválne pomenúvajú ako bezpečné alebo oceľové dvere a nie ako bezpečnostné.

V neposlednej rade nie je vôbec na škodu sa informovať u daného predajcu bezpečnostných dverí či má oprávnenie na ich montáž. Ak majú dvere viac ako trojbodový uzamykací mechanizmus, žiadajte od montážnej firmy Licenciu na prevádzkovanie Technickej služby. Takáto licencia, okrem iného garantuje občanovi, že zamestnanci firmy sú bezúhonní a spoľahliví.

Falošné bezpečnostné dvere Vám dajú len falošný pocit bezpečia ktorý Vás môže v konečnom dôsledku vyjsť poriadne draho. Preto sa najlacnejšie „akože bezpečnostné dvere“ nemusia vôbec vyplatiť.

 

Naši partneri