Na čo si dať pozor pri výbere bezpečnostných dverí

Najdôležitejším faktorom pri bezpečnostných dverách je funkčnosť, kvalita a bezpečnostná trieda , nie dizajn či nízka cena. Pri výbere bezpečnostných dverí si dajte pozor na tieto faktory:

Bezpečnostná trieda dverí – Bezpečnostné dvere sú odstupňované do 6. bezpečnostných tried, kde bezpečnostné triedy 5 a 6 sú určené pre trezorové dvere. Na zabezpečenie bytu sa najbežnejšie používajú bezpečnostné dvere certifikované v 3. bezpečnostnej triede.
POZOR – Niektorí predajcovia uvádzajú, že ich dvere sú certifikované v 0. bezpečnostnej triede. Pri bezpečnostných dverách neexistuje žiadna 0. bezpečnostná trieda a ide len o nekalé praktiky predávajúceho !!!

Certifikáty  – Pri výbere dverí si nechajte od predávajúceho predložiť certifikát zhody, certifikát odolnosti proti vlámaniu, certifikát o vhodnosti na osadenie do stavby a pri dverách ktoré majú viac ako trojbodový uzamykací mechanizmus, žiadajte Licenciu na prevádzkovanie Technickej služby – táto licencia okrem iného zaručuje, že zamestnanci montážnej firmy sú bezúhonní a spoľahliví.
POZOR - Všetky certifikáty by mali byť v slovenskom resp. českom jazyku. Certifikáty v inom jazyku neakceptujte !!!

Odolnosť proti vlámaniu – Takáto odolnosť sa preukazuje certifikátom odolnosti proti vlámaniu podľa európskej normy EN 1627. Pričom platí, že nie je rozhodujúci počet uzamykacích bodov (bezpečnostné dvere s ôsmimi uzamykacími bodmi môžu byť certifikované v rovnakej bezpečnostnej triede ako bezpečnostné dvere so 16-timi uzamykacími bodmi).
POZOR -  Na certifikáte je vždy uvedená aj bezpečnostná trieda pre daný výrobok. Ak na danom certifikáte nie je uvedená bezpečnostná trieda môže sa jednať o falzifikát !!!

Výplň bezpečnostných dverí – Na bezpečnostných dverách nie je rozhodujúci dizajn ale výplň bezpečnostných dverí. Pravé bezpečnostné dvere obsahujú oceľové platne, oceľový rám a oceľovú výstuž po celom obvode dverí. Celá konštrukcia dverí je pevná a masívna, doplnená o tepelno-zvukovo izolačné parametre.
POZOR – pri falošných „akože bezpečnostných dverách“ z Číny alebo Poľska tvorí výplň dverí voština – ide o papierovú vložku poskladanú do medového plátu (rovnaká výplň sa tiež používa pri interiérových dverách) !!!

Protipožiarne vlastnosti dverí – pri novostavbách sa automaticky vyžaduje protipožiarna odolnosť dverí.
POZOR – falošné bezpečnostné dvere môžu byť veľmi nebezpečné v prípade požiaru. Niektoré falošné bezpečnostné dvere sa predávajú s protipožiarnou úpravou ktorú však takéto dvere nikdy neobsahovali. Pred kúpou takýchto dverí je nutné si overiť certifikáty k takýmto dverám !!!

Cena bezpečnostných dverí – Falošné bezpečnostné dvere pochádzajúce od neznámych výrobcov prevažne z Číny alebo Poľska stoja zhruba okolo 300 eur. Pri takejto relatívne nízkej cene nie je reálne aby zákazník dostal certifikované bezpečnostné dvere ktoré by obsahovali bezpečnostné prvky ktoré obsahovať majú. Takéto dvere aj napriek svojmu estetickému vzhľadu, sú riešené veľmi triviálne a nespĺňajú žiadne bezpečnostné kritériá. V takomto prípade naozaj platí staré príslovie: „Za málo peňazí, málo muziky.“
POZOR – Pri falošných bezpečnostných dverách môže dochádzať k vysokému úniku tepla, presvitaniu svetla či podfukovaniu dverí. Niektoré falošné bezpečnostné dvere majú tak tenký plech že sa dajú preraziť kladivom či „otvoriť“ otváračom na konzervy!!!  

Záručný a pozáručný servis – Pri kúpe bezpečnostných dverí to nekončí. Overte si či daný predajca poskytuje aj servis takýchto bezpečnostných dverí a v akom rozsahu. Seriózny predajca by mal poskytovať aj servis pri zabuchnutí dverí .
POZOR – V posledných mesiacoch sme sa stretli s „podomovými“ predajcami falošných bezpečnostných dverí ktorí ľudí lákajú na lacné „bezpečnostné“ dvere. Treba si uvedomiť, že takýto predajcovia len zriedka riešia záručný alebo pozáručný servis a v prípade vzniknutého problému sa zatajujú a problém neriešia !!!

Pozor na montáž zárubne -  Ak Vám pri montáži zárubne túto zárubňu vyplnia len PUR penou, je to indikátor, že niečo nie je v poriadku. Pri montáži bezpečnostných dverí je potrebné dôkladné kotvenie a zaliatie betónom.
POZOR – je veľmi nebezpečné ak Vám zárubňu vyplnia iba PUR penou. Takáto zárubňa sa ľahko roztiahne a prekoná !!!

Naši partneri