Meranie teploty Termo kamerou

Pomocou nášho riešenia merania teploty termo kamerou získate okamžitý prehľad o meranej teplote ľudí.

Kamera napojená na vyhodnocovací systém automaticky dokáže detekovať zvýšenú teplotu a upozorniť obsluhu.
 

Čo ďalej dokážeme ?

  • Automatické vyhlásenie poplachu sirénkou a svetlom priamo na kamere
  • Automatické vyhlásenie poplachu v prípade, že človek vstupuje do objektu bez rúška
  • Detekcia tváre – v prípade, že do objektu vchádza človek, ktorému ste v posledných 14 dňoch detekovali zvýšenú teplotu, systém Vás naň automaticky upozorní.

Detekcia tváre sa dá využiť aj v prípade, že pri systéme sa práve nenáchadza obsluha – v prípade namerania zvýšenej teploty daného človeka, vyhlási poplach a zapíše do systému. V momente, keď príde obsluha k systému si vie jednoducho dohľadať o koho ide. (Do systému sa dá nahrať niekoľko stoviek / tisíc fotografii napr. z občianskych preukazov).

Vďaka pokročilému systému predchádzame vzniku falošných poplachov. Kamera detekuje telesnú teplotu človeka – neberie do úvahy teplotu napr. hrnčeka s kávou a pod. Tým sa predchádza zbytočnému vzniku falošných poplachov.

Pre správne fungovanie merania teploty je nutné:

  • Systém umiestniť do vnútorného priestoru firmy (aspoň 5 – 7 metrov od vchodu aby nebola ovplyvňovaná teplota človeka vonkajším prostredím)
  • Vyhradený priestor na kameru + termo box aspoň 3 – 5 metrov

Aká je presnosť meranej teploty ľudí pomocou termo kamera ?

Meraná presnosť s použitím termo boxu je ±0.3℃.

Čo potom so systémom ako pominie COVID-19 ?

Systém sa dá do budúcnosti rozšíriť a upraviť podľa požiadaviek klienta. Vďaka pokročilému vyhodnocovaciemu zariadeniu, spraví z akejkoľvek obyčajnej kamery, kameru s pokročilými funkciami ako napr. kameru s rozoznávaním tváre a pod.

V ponuke máme niekoľko špeciálnych riešení od Hikvision a Dahua.

 

Vzhľadom na vysoký dopyt po danom systéme je čakacia doba 10 – 15 dní od objednania. Pre presné nacenenie systému neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie telefonicky 0911 394 349 alebo e-mailom: info@sykoralock.sk

 

Naši partneri